หน่วยความจำรอง

หน่วยความจำรอง

             หน่วยความจํารองเป็นหน่วยความจําที่สามารถรักษาข้อมูลได้ตลอดไป หลังจากที่ได้ทําการ
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจํารองมีประโยชน์ต่อระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก ถ้าปราศจากหน่วยความจํารองแล้วเราจะไม่สามารถเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ใช้ได้ในอนาคต โดยมากเป็นหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ แต่มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลต่ำกว่า  ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมซึ่งต้องการเก็บอย่างคงทน  เมื่อประมวลผลกลางต้องการข้อมูลหรือโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำรอง  จะต้องโอนถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมนั้นไปไว้ในหน่วยความจำหลักก่อน ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำงานติดต่ออยู่กับหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรองมีความจุมากและมีราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้ากว่าส่วนความจำหลัก คือ ทำงานได้ในเวลาเศษหนึ่งส่วนพันวินาทีเช่น แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ (Floppy Disk) จานแม่เหล็ก (Hard disk) แผ่นซีดี (CD Rom) เป็นต้น

แผ่นบันทึก (Floppy disk หรือ Diskette) นิยมใช้ในปัจจุบันมีขนาด 3.5 นิ้ว มีความจุ 1.44 เมกะไบต์

ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) จะประกอบด้วยแผ่นบันทึกแบบแข็งที่สารแม่เหล็กเป็นแผ่นเรียงกัน ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีความจุสูงมาก

แผ่นซีดี (Compact Disk: CD) การเก็บข้อมูลบนแผ่นซีดีใช้หลักการการทางแสง ทำให้สามารถเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลได้ ซีดีรอม (CD ROM) สามารถเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมได้มากกว่า 600 เมกะไบต์

แฟลช ไดร์ฟ Flash Drive หรือ แฮนดี้ ไดร์ฟ Handy Drive
สื่อบันทึกข้อมูลขนาดเล็ก ที่ใช้ร่วมกับช่อง USB คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยม มีขนาดตั้งแต่ 128, 256 ขึ้นไป บางรุ่นสามารถฟังเพลง MP3 อัดเสียง ฟังวิทยุได้

Advertisements
This entry was published on January 3, 2012 at 7:01 am and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: